Com mantenir la teva salut dental

Com mantenir la teva salut dental

Com mantenir la teva salut dental

És conegut per tots que l’adequada higiene de les nostres dents és la millor prevenció per mantenir unes dents saludables, però per diversos factors o motius, moltes vegades no pot ser així. Per això destaquem molt l’Odontologia Conservadora, ja que amb aquesta tècnica l’odontòleg es responsabilitza de l’estudi i tractament de les malalties i dels canvis que perjudiquen les nostres peces dentals. Un dels casos més comuns que trobem són les càries.

Quan apareixen aquests molestos dolors en les nostres dents recorrem ràpidament al nostre odontòleg, sense abans preguntar-nos com es produeixen les càries si mantenim una bona higiene bucal. Doncs la càries és un element que es caracteritza per la destrucció de teixit dur de la dent com a resultat de la desmineralització que és estimulada pels àcids que genera la placa bacteriana quan es queda a la boca restes d’aliments. Gairebé sempre associem la càries dental als mals hàbits d’higiene dental, ja que moltes vegades cometem errors en la forma de raspallar, el poc ús del fil dental, encara que també podem dir que és causada per genètica, per això és molt important fer-nos una revisió anual amb el nostre odontòleg i evitar totes aquestes alteracions. Ja que si no és tractada a temps, es pot produir una destrucció de teixit dental i aquesta destrucció de l’esmalt ataca la dentina fins a tocar la polpa dentaria coneguda com a nervi de la dent. Això pot comportar conseqüències majors com l’endodòncia o extracció de la peça, en cas que no es pugui restaurar. Coneixent tots els inconvenients que es poden produir per no tenir un bon hàbit bucal, mai hem d’oblidar raspallar-nos les dents almenys dues vegades al dia i fer-nos una revisió rigorosa amb el nostre odontòleg, perquè mantenir les nostres peces dentals és mil vegades millor que qualsevol implant o peces fixes. Així, l’Odontologia Conservadora ens permet evitar, aturar i curar la càries dental en tots els seus cicles.