PRÒTESIS DENTALS

PRÒTESIS DENTALS

Les pròtesis dentals són elements artificials col·locats per substituir peces que falten. Les pròtesis poden col·locar-se sobre dents naturals per atorgar-los un aspecte més natural, sobre implants o recolzats sobre les dents adjacents.
Existeixen diversos tipus de pròtesis, les pròtesis fixes o les removibles. La pròtesi fixa, comunament cridada “pont” és la que es col·loca recolzada entre les dents veïnes, prèviament rebaixats, per substituir una o diverses peces. La pròtesi removible, utilitzada de forma temporal és aquella pròtesi que es recolza directament a la geniva o bé fent servir ganxos retenedors a les dents adjacents.