Què és la periodòncia?

Què és la periodòncia?

Què és la periodòncia?

Sabem que la Periodontitis (abans anomenada piorrea) és una malaltia silenciosa que causen greus infeccions per culpa de les mateixes bacteris que tenim en la nostra boca de manera comuna, i es presenten més en persones que té molt poc hàbit a la higiene bucal, ja que es van formant capes excessives de tosca a l’interior de la geniva que fa que a poc a poc es vagi perdent os fins a arribar a la mobilitat de la peça dental. La malaltia periodontal també és molt freqüent en persones que genèticament estan predisposades a ella per què les seves defenses a nivell de genives no funcionen molt bé. En molts quadres clínics observem inflamació de genives, infeccions internes i com recalquem pèrdua progressiva d’os fins a arribar a perdre la peça per mobilitat d’aquesta.
L’important i com a principal pas és una higiene bucal realitzada per higienistes, ja que elles fan una higiene mecànica eliminant la tosca superficial remenant tot el càlcul que trobem en la nostra boca i això es fa amb ultrasons i aigua. Després de realitzar la higiene bucal, s’elimina profundament la tosca incrustada a l’interior de la geniva, on només amb instruments indicats per a això com les curetes poden arribar. Aquesta tècnica es diu curetatge o raspats i la realitzen especialistes. Després d’aquests importants passos, els higienistes ens donen una pauta per millorar la nostra higiene bucal i sobretot mantenir la nostra boca per no patir grans conseqüències com les perdudes de peces dentals.
És molt important la col·laboració entre pacient i professional per a treballar junts per tal d’obtenir grans resultats i eliminar tota la infecció i inflamació de manera efectiva i mantenir la higiene bucal desitjada. A llarg termini i gràcies a visites periòdiques es valorarà el treball realitzat per l’especialista i el pacient millorar la seva qualitat de vida i estètica.

¿Qué es la periodoncia?

¿Qué es la periodoncia?

Sabemos que la periodontítis (antes llamada piorrea) es una enfermedad silenciosa que causan graves infecciones por culpa de las mismas bacterias que tenemos en nuestra boca de manera común, y se presentan más en personas que tiene muy poco hábito a la higiene bucal ya que se van formando capas excesivas de sarro en el interior de la encía que hace que poco a poco se vaya perdiendo hueso hasta llegar a la movilidad de la pieza dental. La enfermedad periodontal también es muy frecuente en personas que genéticamente están predispuestas a ella por que sus defensas a nivel de encías no funcionan muy bien. En muchos cuadros clínicos observamos inflamación de encías, infecciones internas y como recalcamos perdida progresiva de hueso hasta llegar a perder la pieza por movilidad de la misma.
Lo importante y como principal paso es una higiene bucal realizado por higienístas ya que ellas hacen una higiene mecánica eliminando el sarro superficial removiendo todo el cálculo que encontramos en nuestra boca y esto se hace con ultrasonidos y agua. Después de realizar la higiene bucal, se elimina profundamente el sarro incrustado en el interior de la encía, donde solo con instrumentos indicados para ello como las curetas pueden llegar. Esta técnica se llama CURETAJE o RASPADOS y la realizan especialistas. Después de estos importantes pasos, los higienístas nos dan una pauta para mejorar nuestra higiene bucal y sobretodo mantener nuestra boca para no sufrir grandes consecuencias como lo es perdidas de piezas dentales.
Es muy importante la colaboración entre paciente y profesional para trabajar juntos con el fin de obtener grandes resultados y eliminar todo la infección e inflamación de manera efectiva y mantener la higiene bucal deseada. A largo plazo y gracias a visitas periódicas se valorará el trabajo realizado por el especialista y el paciente mejorar su calidad de vida y estética.